Destpê

 

Jînenîgarî

 

Berhem

 

Helbest

 

Gotar

 

Birûskên
Sînîyê

 

Wêne

 

Video

 

Têkilî

   

 

   

 


 

Nêzîk em naveroka hemû pirtûkên bi kurdî li vir
pêshkêshî xwendevanên hêja dikin

 

Pirtûkên bi kurdî

 

Xoybûn
Civata
<<Serxwebûna>> a Kurdî
(1927 - 1946)
wergerandina Keca Kurd
Capa Yekê: Sam1993

 

Apo Osman Sebrî
Xebatkarê kurd ê Mezin
Capa Yekê: Berlîn 2003

 

Bedirxan beg, mîrê Botan

 

Dîroka Partî li Sûryê
Capa 2. Berlîn 2004

 

Kurdistan
di navbera dagîrkirin û serxwebûnê de
Capa Yekê: Berlîn 2005

 

Qamislo
Dilekî pir jene, di evîna welat de
Capa Yekê: Elmanya 2004

 

Pirtûkên Bi Erebî
vêderê bitikîn